Andere therapievormen

Neurorevalidatie

Neurorevalidatie is erop gericht mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) weer zo goed en zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving en in de maatschappij te laten functioneren.

Doel van de neurorevalidatie:

  • Herleren van functies en vaardigheden waarin herstel mogelijk is;
  • Het leren behouden van functies, vaardigheden, kracht en conditie waarbij herstel niet mogelijk is;
  • Het leren toepassen van de geleerde functies en vaardigheden, in allerlei situaties;

Bij Fysiotherapie de Waag word neurorevalidatie in groepsverband en individueel gegeven. Bewegen levert een positieve bijdrage aan het verbeteren van de hersenfuncties. Lichamelijke -en mentale fitheid gaan hierbij hand in hand. Vermoeidheidsklachten nemen af en maken plaats voor meer energie. Daarnaast vergroot het bewegen het zelfvertrouwen en komt men in contact met lotgenoten. Tijdens de groepstraining traint men d.m.v. aangepaste sport- en spelactiviteiten o.a. de grove motoriek.. Ook word er aandacht besteed aan cognitieve vaardigheden waarbij oriëntatie, aandacht en probleemoplossend vermogen aan bod komen. Tevens nemen we geheugentraining mee in het programma.

aanmelden