Algemene voorwaarden

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.

 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers, gang, oefenzaal) is het verboden te roken.

 • Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte en/of oefenruimte achterlaat let dan op dat er geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.

 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen in het gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw.

 • U dient bij de 1e afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en deze aan de secretaresse of uw behandelend fysiotherapeut te tonen.

 • Wanneer u al een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u ophalen.

 • Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet op tijd geannuleerd is, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.

 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Fysiotherapie bij kinderen onder de 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoedt krijgt is afhankelijk van uw polis. U dient zelf na te gaan in welke mate fysiotherapie voor u vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Indien uw verzekering fysiotherapie niet of niet meer vergoedt, zult u een particuliere nota toegestuurd krijgen.

 • U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw vergoedingen omtrent fysiotherapie of andere therapieën door uw verzekeraar. Blijf de hoeveelheid behandelingen/vergoeding zelf in de gaten houden gedurende het behandelproces. Fysiotherapie de Waag is niet verantwoordelijk als u over uw vergoedingen aantal heen gaat.

 • Er wordt aan het eind van de behandeling altijd gerapporteerd naar de verwijzer/huisarts. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend fysiotherapeut.
• U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen. Een handdoek bij gebruik van trainingsapparatuur in de oefenzaal is vereist.

 • Indien u gebruik maakt van de oefenzaal doet u dit op eigen risico. Het zelfstandig gebruiken van apparaten is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de behandelend therapeut.

 • Als de behandeling (ook) in de oefenzaal plaatsvindt, wordt u verzocht passende kleding en schone sportschoenen te dragen.

 • Alle fysiotherapeuten die werken bij Fysiotherapie de Waag zijn geregistreerd in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteitsregister. Dit geldt ook voor alle verbijzonderingen.

 • Indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven. Eventueel ook anoniem.

 • Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) of Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Zie www.kngf.nl voor meer informatie.

 • Na de eerste behandeling gaan deze huisregels direct gelden. U heeft tevens de mogelijkheid gekregen na de behandeling vragen te stellen naar aanleiding van dit reglement.

Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.

 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht (hiervoor geld 100% behandeltarief).

 • Betaling van de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum.

 • Na het verstrijken van de betalingstermijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om incassomaatregelen te nemen.

 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

 • De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw vergoedingen. Indien uw verzekering fysiotherapie niet of niet meer vergoedt, zult u een particuliere nota toegestuurd krijgen.

 • Medische trainingstherapie wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. De betaling geschiedt maandelijks vooraf per nota.