Haptotherapie

Haptotherapie is een therapievorm die zich voornamelijk richt op gevoelens en emoties bewust te worden, deze te begrijpen zodat het makkelijker wordt om daar mee om te gaan in het dagelijks leven. Enerzijds het niet bewust zijn van onze gevoelens en anderzijds, het niet erkennen van die gevoelens en emoties, leidt tot spanningen. Deze spanningen zijn vaak voelbaar in ons lichaam en veroorzaken allerlei lichamelijke klachten of maken dat we ons belemmerd voelen om contact te maken, de wereld tegemoet te treden. Haptotherapie heeft als doelstelling mensen te ondersteunen, stimuleren en te begeleiden in het leren kennen, herkennen en het erkennen en integreren van gevoelens waardoor men in het eigen leven minder onder spanning komt te staan. Groei van lichamelijke bewustwording worden d.m.v. oefeningen en aanraking verder aangesproken.

Haptotherapie zorgt ervoor dat een cliënt:

  • Beter naar zichzelf gaat luisteren;
  • Beter persoonlijke begrenzingen herkent en deze kan bewaken;
  • Duidelijker durft en kan zijn, keuzes kan maken;
  • Het zelfvertrouwen vergroot;
  • Een persoonlijke problematiek leert te erkennen en hier gevoelsmatiger beter mee om kan gaan zodat belemmeringen en beperkingen niet meer nodig blijken te zijn;
  • Minder lichamelijke klachten en blokkades ervaart;
aanmelden